Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Sport, cultuur en onderwijs

Sport, cultuur en onderwijs zijn van groot belang voor elk individu én voor de sociale samenhang.
Jong en oud moet zich kunnen blijven ontwikkelen in ons dorp en lichamelijke beweging is cruciaal voor een gezond Waalre. Wij willen mensen ondersteunen voor wie sport, cultuur en onderwijs moeilijk toegankelijk zijn.

Nu elke basisschool in Waalre een brede school is – met eigen bibliotheek en kinderopvang – wil D66 dat deze buiten schooltijd goed benut kunnen worden door verenigingen. We zetten ons ook in voor meer passend onderwijs binnen onze scholen. Daarnaast willen we meer aandacht voor kunst en cultuur en heeft educatie in techniek en duurzaamheid onze prioriteit.

De 20.000 euro extra voor speelplaatsen, waar wij ons hard voor hebben gemaakt, willen we besteed zien aan groene uitdagende speelruimtes. Ook senioren willen wij stimuleren buiten te bewegen. De eerste beweegroute is hiervoor gerealiseerd. Nu gaan we voor beweegroutes vlak bij huis voor alle senioren.

Kinderen van minima kunnen een financiële bijdrage krijgen voor sport en sinds kort ook voor lessen in muziek, toneel en dans. Hier wordt nog te weinig gebruik van gemaakt. We zullen ons inzetten om dit te veranderen.

D66 ziet sport, cultuur en onderwijs als sociale cohesie in Waalre