Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Leefomgeving en wonen

D66 stelt het dorpse en groene karakter van Waalre centraal, omdat ons dorp een fantastische plek is om te wonen en te leven. Kenmerkend zijn de twee grote kernen, de enkele buurtschappen, de open ruimtes, het vele bos en groen, maar Waalre is ook een veilige gemeente met een relatief lage criminaliteit en goede verkeersverbindingen. D66 wil met gerichte maatregelen onze leefomgeving verder versterken en intensiveren. Vooral de afhandeling van het doorgaand verkeer in onze beide dorpskernen vraagt veel aandacht. Nieuwe infrastructuur en wegen zullen, wat D66 betreft, per definitie moeten leiden tot een aanmerkelijke verkeersafname in ons dorp en tot betere aansluiting op het wegennet in de regio Eindhoven.

Wonen
D66 geeft voorrang aan het realiseren van meer betaalbare huurwoningen. We willen meer doen met dezelfde inspanning door slimme keuzes te maken in bouwlocaties en de doelgroepen. Naast gezinnen met kinderen wil D66 ook aandacht voor starters, eenpersoonshuishoudens, alleenstaande ouders, senioren en mensen met een beperking. D66 wil het aantal levensloopbestendige woningen vergroten door toekomstige aanpassingen nu reeds te laten voorzien in nieuwe woningen.

Verblijven
D66 wil de gebouwde omgeving en de verblijfskwaliteit van ons dorp versterken, met respect voor de monumenten, waarbij de gemeente primair verantwoordelijk is voor het openbaar gebied. Wij willen ruim baan geven aan nieuwe initiatieven voor recreatie en toerisme in onze gemeente. Het verbeteren van de markt van Waalre als aantrekkelijk gebied leidt tot meer toerisme, kansen voor ondernemers en meer gezelligheid in het dorp.

Winkels
D66 wil het winkelaanbod op Den Hof en De Bus verbeteren. Door de openstelling op zondag is er nu meer ruimte voor winkelondernemers. D66 wil daarbij een voor winkeliers aantrekkelijk vestigingsbeleid met weinig regels. Wij zien vooral mogelijkheden voor speciaalzaken binnen de kernen van Aalst en Waalre. D66 wil daarbij de unieke ligging van Waalre met haar goede bereikbaarheid en gratis parkeren, beter promoten.

Investeren in de toekomst