Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Groen, duurzaamheid en milieu

Duurzaamheid is voor D66 Waalre meer dan alleen het terugdringen van CO2-uitstoot of het behoud van groen. Bij onze beslissingen houden wij niet alleen rekening met het korte-termijn-belang (meestal economisch), maar besteden wij ook aandacht aan belangen van anderen en onze toekomstige generaties. Uitgangspunt hierin blijft: doen! D66 wil ook deze periode weer concrete stappen zetten in plaats van vage doelstellingen nastreven.

Waalre groener
Groener, niet alleen omdat dit het visitekaartje van Waalre is, maar vooral ook
omdat het gezond is. Bomen en planten filteren stof uit de lucht en zorgen voor
CO2-reductie. Daarnaast zorgt meer groen voor minder opwarming en een betere
afwatering van hemelwater. We slaan dus vier vliegen in één klap.

Afval
D66 zet in op een afvalloos Waalre in 2024. Elk beleidsinitiatief zal gericht zijn op het tegengaan van restafval, want de randvoorwaarden zijn duurzaamheid en efficiëntie. We doen zo mee aan de circulaire economie die gericht is op hergebruik van grondstoffen en dat alles met hernieuwbare energie. Burgerinitiatieven zoals “de afvalfiets” en repaircafé die hier een bijdrage aan kunnen leveren wil D66 stimuleren en faciliteren.

Toekomstbestendige energievoorziening
Het verbranden van fossiele brandstoffen vervuilt en is duur. D66 Waalre wil dit ook in deze periode sterk terugdringen. Dit kan door energie te besparen en hernieuwbare energiebronnen in te zetten. D66 wil dat alle gemeentelijke gebouwen voorzien worden van deze energiebronnen en extra duurzame maatregelen in de bouwverordening opnemen.

D66 de groenste partij van Waalre