Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Bestuur, financiën en samenwerking

Een transparant en krachtig bestuur
D66 wil een bestuur op basis van kwaliteit. Wethouders worden beoordeeld aan de hand van een vooraf opgesteld profiel en voordat zij worden voorgedragen getoetst op persoonlijke kwaliteiten, expertise, integriteit en teamimpact. Een college is geen
verzameling eigenzinnige wethouders maar een team dat elkaar aanvult en sterker maakt.

D66 wil een open en transparant bestuur in Waalre gebaseerd op een debat en samenwerking. Burgers moeten worden betrokken. Dat begint met een goede communicatie. Ook moet de wijze van vergaderen meer uitnodigen om deel te nemen.

D66 wil een interactief bestuur met inwoners. D66 vertrouwt op de kracht van mensen en wil deze benutten bij het besturen van de gemeente. Belangrijke en complexe besluiten worden wat D66 betreft in fasen verdeeld en op gepaste wijze interactief met burgers gedeeld en besproken.

Gezonde financiële positie
Waalre is een financieel gezonde gemeente. De taken op het gebied van de zorg en ondersteuning van onze ouderen, kwetsbare gezinnen en de jeugd worden financieel ën inhoudelijk verantwoord uitgevoerd. De gemeentelijke lasten zijn geen sluitpost.

Regionale samenwerking
D66 is voorstander van een krachtige regionale samenwerking binnen het stedelijke gebied en de Brainportregio. Als innovatieve netwerk gemeente wordt de inbreng van Waalre gewaardeerd in de regio. Waalre is voortrekker op het gebied van duurzaamheid en levert een belangrijke bijdrage in het regionale woonbeleid, bedrijfshuisvesting en de regionale winkelvisie.
Door gemeenteraden eerder, meer en beter te betrekken, wordt de controle vanuit de volksvertegenwoordiging op de regionale samenwerking geborgd.
Een goede en krachtige regionale samenwerking biedt Waalre volop kansen. Een regio met een sterk internationaal karakter, een sterke kenniseconomie en grote diversiteit. Waalre is binnen deze regio een pareltje als woongemeente.

Een college gevormd op basis van kwaliteit en professionaliteit