Steun ons en help Nederland vooruit

Leefomgeving en wonen

D66 stelt het dorpse en groene karakter van Waalre centraal, omdat ons dorp een fantastische plek is om te wonen en te leven.

Mensen & Meedoen

D66 wil dat inwoners, verenigingen en vrijwilligers in iedere wijk de ruimte hebben om elkaar te ontmoeten en activiteiten uit te voeren.

Sport, cultuur en onderwijs

Sport, cultuur en onderwijs zijn van groot belang voor elk individu én voor de sociale samenhang.

Groen, duurzaamheid en milieu

D66 wil duurzame ontwikkeling gericht op de balans tussen mensen, milieu en economie

Zorg en Welzijn

D66 wil dat voor alle inwoners van Waalre voldoende en passende zorg en ondersteuning beschikbaar is.

Bestuur, financiën en samenwerking

D66 Waalre wil een bestuur op basis van kwaliteit en is voorstander van een krachtige regionale samenwerking binnen het stedelijke gebied en de Brainportregio