Steun ons en help Nederland vooruit

Daadkracht: Wat heeft D66 gerealiseerd?

Wat heeft D66 gerealiseerd?

 • Het plan om de markt van Waalre op te waarderen is uitgevoerd.
 • Het plan om de markt van Waalre op te waarderen wordt uitgevoerd.
 • Op het gebied van wonen heeft de D66-fractie actief getrokken aan:
  – Bouwplannen voor extra huurwoningen;
  – Collectief particulier opdrachtgeverschap in Aalst (CPO);
  – Opstarten van de vervolgfase voor bouwen in Waalre Noord;
  – Planvorming voor appartementen aan het gat van Waalre.
 • De uitvoering van het onderhoud van openbaar groen is verbeterd en efficiënter
  gemaakt.
 • Er is nieuw beleid gemaakt voor de speeltuinen in Waalre.
 • D66 heeft tal van kleinere initiatieven genomen ter versterking van de groene
  omgeving.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018