Steun ons en help Nederland vooruit

Daadkracht: Wat heeft D66 gerealiseerd?

Wat heeft D66 gerealiseerd?

 • Tijdens de W100 bijeenkomsten konden inwoners meepraten over onderwerpen als
  zorg, welzijn en inrichting van de gemeente
 • Door het project de kracht van Waalre zijn inwoners meer betrokken door
  participatie en interactieve beleidsvorming.
 • In iedere wijk zijn ruimte voor ontmoeten en activiteiten
 • Door middel van verschillende denktanks konden inwoners meepraten over de
  veranderingen op de Traverse en de N69
 • Voor de herinrichting van winkelcentrum Den Hof is een denktank met inwoners en
  betrokkenen gevormd
 • De herinrichting van het centrum van Waalre dorp is in samenspraak met inwoners
  vorm gegeven.
 • Samen met oa WEL (Waalre Energie Lokaal) zijn zonnepanelen geplaatst op daken
  en wordt een zonneweide gerealiseerd
 • Bij het nieuwe groenonderhoud worden burgers direct betrokken
 • De herijking van het speeltuinen beleid is samen met de jeugd uitgevoerd

Laatst gewijzigd op 22 november 2018