Steun ons en help Nederland vooruit

Daadkracht: Wat heeft D66 gerealiseerd?

Wat heeft D66 gerealiseerd?

 • Er is een stabiel en daadkrachtig bestuur met een college dat als team heeft
  gewerkt. Zonder bestuurlijke problemen, onderlinge ruzies of wethouders die
  moesten aftreden. Er is zelfs niet één motie van afkeuring ingediend.
 • Lagere lasten door ondermeer slimme hervormingen in het vastgoed en
  accommodatiebeheer. Door minder leegstand, goedkopere exploitatie en lagere
  energielasten. Het nieuwe gemeentehuis betekent een belangrijke kostenbesparing
  door lagere beheerslasten en geen energiekosten. Het is het eerste gemeentehuis in
  Nederland dat ‘nul op de meter’ is, maw dat haar eigen energie opwekt.
 • Er is een open communicatie ontwikkeld met frequent openbare informatie over
  uiteenlopende onderwerpen
 • Waalre telt weer mee in de regio, is een pilotgemeente en voortrekker van
  verschillende regionale initiatieven.
 • Veel meer kan digitaal worden afgehandeld en de gemeente is overgegaan op het
  werken op afspraak met persoonlijke aandacht voor haar inwoners.
 • De financiën zijn verbeterd en het huishoudboekje op orde. Onze tarieven liggen op
  of onder het regionale gemiddelde. De afvalstoffenheffing is zelfs het laagst in de
  hele regio.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018