Steun ons en help Nederland vooruit

Daadkracht: Wat heeft D66 gerealiseerd?

Wat heeft D66 gerealiseerd?

 • Succesvolle invoering van de nieuwe zorgtaken voor de gemeente door onze
  wethouder
 • Succesvolle (verplichte) omzetting van peuterspeelzaal naar professionele
  voorschoolse educatie. Met oog voor de peuters én de werkgelegenheid van de
  medewerkers
 • Introductie van een doorlopende jeugdgezondheidszorg van 0 tot 18 jaar met één
  medisch ondersteuner voor alle kinderen in het gezin
 • In Waalre volgen alle kinderen passend onderwijs. Er zijn geen ‘thuiszitters’
 • Er is goed leerlingenvervoer naar speciale scholen en leerlingen die dat kunnen
  krijgen de kans om in een speciaal leertraject gebruik te maken van de ‘gewone’
  bus of de fiets;
 • Aandacht gevraagd voor verschillende vormen van ‘smart mobility’ waarbij het
  makkelijker wordt om je binnen het dorp te verplaatsen zodat iedereen betrokken kan blijven (Voldijnpas)
 • Eén plan, één gezin, één regisseur werkt goed in de jeugdhulp en bij de andere
  zorgvragen in WMO, inkomensondersteuning en zoeken naar werk. Door de
  verschillende vragen in samenhang (integraal) te bekijken, wordt maatwerk
  gevonden in de oplossingen

Laatst gewijzigd op 22 november 2018