Steun ons en help Nederland vooruit

Ambitie: Wat willen wij gaan doen?

Wat willen wij gaan doen?

  • Een gezond financieel beleid met een sluitend huishoudboekje
  • De lokale lasten zijn geen instrument om gaten te dichten
  • Inwoners worden in een vroeg stadium betrokken, zowel voor als na besluitvorming
  • Uitvoering door (groepen) burgers heeft de voorkeur en wordt ondersteund
  • D66 denkt niet in coalitie en oppositie maar zoekt waar mogelijk samenwerking
    binnen de gemeenteraad met bij voorkeur een raadsbreed akkoord op hoofdlijnen
  • Een krachtige samenwerking met en tussen de 9 gemeenten in het stedelijk gebied
    met voldoende democratische controle en afstemming

Laatst gewijzigd op 22 november 2018