Steun ons en help Nederland vooruit

Ambitie: Wat willen wij gaan doen?

Wat willen wij gaan doen?

 • Wij willen een spreekuur waar mensen voor medische, maar ook andere situaties
  die te maken hebben met ouder worden, terecht kunnen;
 • Omdat voorkomen beter is dan genezen pleiten wij voor meer inzet en geld voor
  preventie;
 • De druk op mantelzorgers wordt hoger en daarom is het belangrijk dat het lokale
  zorgbeleid zich nog meer richt op mensen die zorg krijgen maar ook op mensen die
  zorg verlenen. Graag zouden wij daarom zien dat de mantelzorgers meer betrokken
  worden in het beleid;
 • Voor mensen die niet goed meekunnen in ‘normaal’ werk moet voldoende zinvol
  aangepast werkt komen. Voor wie dat mogelijk is moet betaald werk beschikbaar
  zijn op zijn/haar eigen niveau. Ook binnen de eigen gemeentelijke organisatie;
 • Uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van de mensen met een handicap,
  zowel lichamelijk, geestelijk als psychisch. De plannen zijn er, nu aan de slag!
 • Uitvoering van voorstel ‘blijverslening’ voor het beschikbaar komen van
  middelen zodat mensen door aanpassingen langer thuis kunnen blijven wonen in

Laatst gewijzigd op 22 november 2018