Steun ons en help Nederland vooruit

Ambitie: Wat willen wij gaan doen?

Wat willen wij gaan doen?

 • Brede invoering van ‘de afvalfiets’ met hoogfrequente afvalinzameling.
 • Al het gemeentelijk vastgoed voorzien van zonnepanelen.
 • Uitbreiding samenwerking met coöperatie Waalre Energie Lokaal.
 • Een nieuwe duurzaamheidsagenda met concrete maatregelen die Waalre nog
  duurzamer maken.
 • Particulieren en bedrijven stimuleren duurzaamheidsmaatregelen te nemen.
 • Een verbod op doorgaand vrachtverkeer.
 • Het opnemen van eisen voor energiebesparing en gebruik van duurzame materialen
  in de Bouwverordening, in de gemeentelijke regelgeving en bij aanbestedingen.
 • Geen nieuwbouw meer met aardgas
 • Herplantplicht of herplantingsbijdrage opnemen in nieuw bomenbeleidsplan

Laatst gewijzigd op 22 november 2018