Steun ons en help Nederland vooruit

Ambitie: Wat willen wij gaan doen?

Wat willen wij gaan doen?

 • Sport, spel, kunst en cultuur meer binnen de brede scholen brengen.
  Na school maar ook in het weekend kunnen gebouwen van brede scholen gebruikt
  worden voor activiteiten georganiseerd door externen.
 • Kunst, cultuur en techniek uit de regio dichter bij Waalre brengen.
  Denk aan samenwerking met andere gemeentes, informatievoorziening inwoners.
 • Meer beweegroutes voor ouderen dichtbij huis. Want D66 wil dat meer ouderen
  in eigen buurt onder begeleiding buiten kunnen bewegen.
 • Groene speelruimtes die uitdagen tot buitenspelen en creativiteit
 • Stimuleren gebruik bijdrage kunst en cultuur voor kinderen minima. Op dit
  moment wordt van deze bijdrage nog weinig benut. Wij willen dat veranderen.
 • Basisonderwijs in onze brede scholen, voor alle kinderen. Wij zetten ons in
  voor aangepast onderwijs binnen onze eigen brede scholen voor kinderen met een
  rugzakje of beperking. D66 investeert daarom liever in passend onderwijs dicht bij
  huis dan in het kostbare leerlingenvervoer.
 • Stimuleren educatie duurzaamheid: bezoek basisscholen zonnepark Waalre

Laatst gewijzigd op 22 november 2018