Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 8 juli 2020 woensdag 24 juni 2020 maandag 25 mei 2020
Gelijke kansen op een sociale huurwoning voor alle jongeren! D66 Waalre wil lagere minimale inschrijfleeftijd

Gelijke kansen op een sociale huurwoning voor alle jongeren! D66 Waalre wil lagere minimale inschrijfleeftijd

In de laatste raadsvergadering hebben wij gepleit voor het verlagen van de leeftijd waarop je je kan inschrijven bij woningcorporaties in de regio. Jongeren die niet studeren, maar wel vroeg zelfstandig willen of móeten wonen, kunnen zich pas inschrijven voor een sociale huurwoning vanaf de dag dat ze 18 zijn. Terwijl jongeren die…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 11 mei 2020 donderdag 7 mei 2020
Opinie: Democratie verdient bescherming, juist in tijden van crisis Democratie

Opinie: Democratie verdient bescherming, juist in tijden van crisis

Bijzondere tijden rechtvaardigen bijzondere middelen, dat geldt ook voor het openbaar bestuur. Om te voorkomen dat het lokale bestuur stilligt, heeft het kabinet een noodwet ontwikkeld. Deze wet maakt het mogelijk dat gemeenteraden online kunnen vergaderen en online besluiten kunnen nemen. Hoewel dit in verschillende landen nu toch gebeurt, rechtvaardigt ­deze bijzondere…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 10 december 2019
Open brief aan de Gemeente Waalre “Geen schaatspret meer voor onze basisschoolleerlingen?”

Open brief aan de Gemeente Waalre “Geen schaatspret meer voor onze basisschoolleerlingen?”

“Geen schaatspret meer voor onze basisschoolleerlingen?” Geachte Burgemeester, wethouders en leden van de gemeenteraad, Deze week kreeg ik in Waalre via school te horen dat het jaarlijkse traditionele schaatsplezier op de ijsbaan in Valkenswaard nu niet meer door kan gaan voor alle basisschoolkinderen. Het was een traditie die door…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 20 november 2019
Floris Schoots over de begroting 2020: ‘Laag ambitieniveau’ Floris Schoots D66 Waalre

Floris Schoots over de begroting 2020: ‘Laag ambitieniveau’

12 november 2019 werd in de raadsvergadering de begroting voor 2020 behandeld. De begroting was sluitend, maar miste ambitie. Geen aandacht voor preventieve middelen, kunst en cultuur en duurzaamheid. Het doel is juist vooruit te kijken naar de toekomst. Hoe blijft Waalre kartrekker aangaande duurzaamheid? Hoe zorgen met preventie dat de kosten in de jeugdzorg…

Bekijk nieuwsbericht
Ideeën van inwoners Waalre waarderen en behandelen zoals ideeën van politici. Dat kan met een motiemarkt.

Ideeën van inwoners Waalre waarderen en behandelen zoals ideeën van politici. Dat kan met een motiemarkt.

D66 Waalre diende deze maand een motie burgerparticipatie in.Het plan: een motiemarkt organiseren, liefst elk jaar, waar inwoners hun ideeën kunnen presenteren aan de gemeenteraad. Hiermee kunnen inwoners en raadsleden samen Waarle mooier, groener of veiliger maken. Want raadsleden kunnen goede ideeën ‘adopteren’ en indienen als motie tijdens een raadsvergadering. Als inwoner wordt je dan écht betrokken bij de…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 23 oktober 2019 woensdag 10 juli 2019
D66 Waalre: ‘Geen achterstanden uitkeringen. Snelle hulp naar werk is belangrijk’

D66 Waalre: ‘Geen achterstanden uitkeringen. Snelle hulp naar werk is belangrijk’

Mooi dat Waalre weer de beste gemeente is van Zuid-Nederland volgens Elsevier! Maar geldt dit ook dit ook voor mensen die afhankelijk zijn van hulp de gemeente, zoals mensen in de bijstand? D66 Waalre wil gelijke kansen op werk voor iedereen en kwam 2 juli jongstleden met de motie ‘uitkeringsgerechtigden in beeld’. Eerst…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 5 juli 2019 dinsdag 28 mei 2019
D66: ‘Waalre mag voortrekkersrol duurzaamheid in de regio niet kwijt raken!’ Duurzamer Waalre Duurzaamheidsagenda

D66: ‘Waalre mag voortrekkersrol duurzaamheid in de regio niet kwijt raken!’

D66 Waalre heeft schriftelijke vragen aan de wethouder gesteld over nieuws in het ED van 27-5-2019. De titel van het artikel: ‘Zuidoost-Brabant vraagt om duidelijk beleid zonnepanelen’. Betere regels voor zonnepanelen In het artikel staat dat 11 gemeenten uit Zuidoost-Brabant onder aanvoering van Veldhoven een motie indienen tijdens het VNG congres.…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 24 mei 2019
Motie om jeugd meer te betrekken bij ontwikkeling Wij Waalre Jeugddag unaniem aangenomen!

Motie om jeugd meer te betrekken bij ontwikkeling Wij Waalre Jeugddag unaniem aangenomen!

Dit jaar wil de gemeente een jeugddag organiseren voor kinderen en jongeren van 10 t/m 20 jaar. Doel van dit ‘feest’ is om de jeugd meer te betrekken bij het beleid van de gemeente aangaande jeugdzorg. Betrek jongeren vanaf het begin! De werkgroep die het feest organiseert bestond echter slechts uit 1 jongere…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 15 mei 2019 vrijdag 10 mei 2019