Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 10 juli 2020

Sinterklaasfeest voor iedereen!


Een Sinterklaasfeest in Waalre met alleen maar zwarte pieten is niet meer van deze tijd. D66 Waalre heeft daarom tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomer-reces een motie ingediend om, samen met de raad en het college, in gesprek te gaan met de intochtorganisaties, verenigingen en scholen – over de nadelen van de huidige setting mét zwarte piet en de voordelen van een aangepaste setting zónder zwarte piet.

De motie is unaniem aanvaard.

Landelijk leidt de discussie over dit feest tot heftige reacties en verdeeldheid en zet het groepen mensen tegen elkaar op. Bij D66 ligt de focus niet op de verschillen tussen mensen, maar op de overeenkomsten die we hebben.

In Waalre organiseren ‘de Vereniging voor de jeugd Waalre’ en ‘de Vrienden van Aalst’ beiden jaarlijks een fantastisch kinderfeest in dit dorp. Maar helaas is het niet voor iedereen een feest, omdat alle pieten tijdens de intocht zwart zijn.

Een inwoner van Waalre verkleed als zwarte piet is geen racist, maar draagt wel bij, vaak onbedoeld, aan het aansporen tot discriminatie, uitsluiting en pesterijen. Een mooi kinderfeest heeft zo voor sommige kinderen een vervelende bijsmaak. Want ook in Waalre zijn er kinderen die op school worden gepest vanwege hun huidskleur en ‘zogenaamd grappige’ kwetsende opmerkingen naar hun hoofd krijgen over zwarte piet. En dit overkomt ook volwassenen.

Wanneer er dit jaar gele, pimpelpaarse, blauwe en/of roetveegpieten rondlopen in Waalre in plaats van zwarte, maakt dat voor de doelgroep – de kinderen van Waalre – niets uit. Dat blijkt wel uit de jaarlijkse intocht van de NTR. Alle kinderen vinden het nog steeds geweldig als sinterklaas aankomt, ook als dat met andere pieten is dan voorheen.

Tijdens de intochten in Waalre zijn de kinderen zelf voor een groot deel al met de tijd meegegaan, want veel  kinderen zijn dan als piet verkleed met roetvegen of met andere kleuren. De verenigingen hebben in deze periode de mogelijkheid gehad om zelf ook langzaam met de tijd mee te gaan. Dat dit niet gebeurt is, is mede de aanleiding voor de motie.

D66 kijkt uit naar een goed gesprek met de verenigingen en scholen met een positief resultaat. Wij willen samen op weg naar een Sinterklaasfeest voor iedereen!

Fractie D66 Waalre

Bekijk hier de ingediende motie

Thema

Mensen & Meedoen

‘Men hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn om zich betrokken te voelen bij de maatschappij’

‘Vertrouw op de eigen kracht van mensen’ is een van de vijf ‘richtingwijzers voor een progressieve, sociaal-liberale politiek’ en het centrale uitgangspunt voor de politiek van D66. Wij denken dat mensen onderling betere, efficiëntere en meer rechtvaardige oplossingen kunnen bedenken voor maatschappelijke kwesties dan de overheid. Het individu is voor D66 het beginpunt in het denken over de maatschappij, niet een collectief of de staat. Een individu staat niet op zichzelf. Hij of zij is onderdeel van netwerken, groepen en relaties in de samenleving. Ieder mens is anders, maar de meeste mensen zoeken voortdurend contact met anderen. Dat is de basis voor samenhang in de maatschappij.

De overheid is niet verantwoordelijk voor het laten ontstaan van sociale binding. De overheid is een product van sociale cohesie, niet de oorsprong of de organisator ervan. De overheid kan wel verbindingen tussen mensen bevorderen. Bijvoorbeeld In het onderwijs, in het werk, in vrijwilligerswerk en in tal van varianten.

Ruimte voor verenigingen, ontmoeten en nabuurschap
D66 wil dat inwoners, verenigingen en vrijwilligers in iedere wijk de ruimte hebben om elkaar te ontmoeten en activiteiten uit te voeren. Een zo goed mogelijke benutting van onze wijkcentra, zalen en brede scholen is van belang voor de betaalbaarheid.
Verenigingen zijn belangrijk voor onze leefgemeenschap. Ze zijn van en voor de inwoners en moeten door leden zelf in stand gehouden worden.
Belangrijk zijn ook buurten en wijken waar inwoners zich inzetten voor hun eigen straat en buren. Dat is niet altijd in verenigingsverband, maar kunnen net zo belangrijk zijn voor de sociale samenhang. Ook dat verdient ondersteuning. Daarom zijn subsidies in principe altijd tijdelijk en gericht op innovatie en nieuwe activiteiten. D66 wil dat de gemeente zich bij subsidies en financiering richt op speciale groepen, zoals jeugd, gezinnen en ouderen, in het kader van het minimabeleid, participatie en preventie.

Lees meer