Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 8 juli 2020

Niet toekijken terwijl Het Klooster kopje onder gaat

Helaas, de toekomst van Het Klooster in Waalre als wijkcentrum staat opnieuw op de tocht. Ondanks alle beloftes aan verenigingen en de buurt lijkt het weer mis te gaan. Dat mag niet gebeuren!

Verenigingen spreken over een ‘wegjaagbeleid’ en de zogenaamde ‘maatschappelijke’ investeerders lijken zich meer druk te maken om eigen rendement dan het nakomen van die beloftes. Het college en de coalitie kijken ernaar en doen niks. Sterker, CDA en AWB vinden de verenigingen ‘laf’ omdat zij vertrekken uit het Klooster! Onbegrijpelijk, vinden wij.

Wat moet de Harmonie anders als zij wordt geconfronteerd met een verdrievoudiging of meer van de huur? Terwijl vorig jaar zowel de gemeente als beheerder Futuris hebben beloofd: “De huur zal niet exorbitant stijgen”.
Ook andere verenigingen vrezen te moeten vertrekken. Niet alleen vanwege de huur. Ook de buurtfunctie dreigt te verdwijnen. Futuris beloofde vorig jaar, met mooie woorden, minimaal 10 jaar gastheer te zijn in een gemeenschapshuis voor ontmoeten, mét horeca en restaurant.

Nu zegt Futuris: “We zijn geen kroeg en gaan geen dorpshuis runnen”. Dat laatste was juist de afspraak! Maar nu komt er mogelijk slechts een koffieapparaat in de hoek.

Futuris dreigt ermee te stoppen. Wij vinden het opvallend dat zowel de gemeente als de kopers van het Klooster doen alsof Futuris zomaar een externe organisatie is. Terwijl één van de kopers van het Klooster zowel eigenaar als bestuurder is van Futuris en via een constructie met BV’s aan alle touwtjes kan trekken. De beloftes aan de verenigingen zijn dus gedaan door zowel Futuris als de kopers van Het Klooster.

Toen vorig jaar de verkoop van het Klooster aan de orde was, hebben D66 en PvdA aangedrongen op een externe toetsing. Klopte het hele verhaal wel? Niet vreemd, als je bedenkt dat het Klooster juist vanwege behoud van de wijkfunctie voor een zacht prijsje is verkocht.

De gemeente is immers al twee keer eerder, in 2006 en 2016, het schip in gegaan met Het Klooster. In de harde conclusie van het onderzoek naar deze debacles, hebben zowel een extern adviesbureau als de Rekenkamer de gemeente op het hart gedrukt nooit meer zonder externe toetsing een dergelijke constructie aan te gaan. Het advies mocht niet baten. Het college en de coalitie wilden er niet aan. De toekomst voor de verenigingen was gegarandeerd, het kon allemaal niet beter … tenminste, zo klonk het.

“En nu zijn we er toch weer ingetuind”, zei de PvdA tijdens de extra raadsvergadering op 30 juni. En het voorstel van D66 om nu alsnog extern te laten onderzoeken hoe de buurthuisfunctie kan worden behouden, is door de coalitie van AWB, CDA en VVD weggestemd. Zij willen er niet aan. Er is niets aan de hand, er gebeurt precies wat we hebben gewild, was de reactie van deze partijen.

Zijn alle beloftes dan toch loze kreten en hebben de verenigingen en wijkbewoners het nakijken?

Samen met de andere partijen in de oppositie blijft D66 strijden voor behoud van het buurthuis en voor verblijf in Het Klooster van de verenigingen tegen ‘de gebruikelijke huurvoorwaarden’, wat notabene in de overeenkomst staat!

Fractie van D66 Waalre
Floris Schoots
Kees de Zeeuw
Saskia Harks
Michiel Roelofs

Artikel in weekblad “De Schakel”

Artikel van vergadering Eindhovens Dagblad

Video opname van raadsvergadering

Thema

Sport, cultuur en onderwijs

Sport, cultuur en onderwijs zijn van groot belang voor elk individu én voor de sociale samenhang.
Jong en oud moet zich kunnen blijven ontwikkelen in ons dorp en lichamelijke beweging is cruciaal voor een gezond Waalre. Wij willen mensen ondersteunen voor wie sport, cultuur en onderwijs moeilijk toegankelijk zijn.

Nu elke basisschool in Waalre een brede school is – met eigen bibliotheek en kinderopvang – wil D66 dat deze buiten schooltijd goed benut kunnen worden door verenigingen. We zetten ons ook in voor meer passend onderwijs binnen onze scholen. Daarnaast willen we meer aandacht voor kunst en cultuur en heeft educatie in techniek en duurzaamheid onze prioriteit.

De 20.000 euro extra voor speelplaatsen, waar wij ons hard voor hebben gemaakt, willen we besteed zien aan groene uitdagende speelruimtes. Ook senioren willen wij stimuleren buiten te bewegen. De eerste beweegroute is hiervoor gerealiseerd. Nu gaan we voor beweegroutes vlak bij huis voor alle senioren.

Kinderen van minima kunnen een financiële bijdrage krijgen voor sport en sinds kort ook voor lessen in muziek, toneel en dans. Hier wordt nog te weinig gebruik van gemaakt. We zullen ons inzetten om dit te veranderen.

Lees meer