Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 18 april 2019

Coalitiepartijen, durf keuzes te maken in het belang van onze inwoners!

De gemeenteraad heeft afgelopen dinsdagavond vergaderd over de politieke crisis in Waalre, op verzoek van D66 en de PvdA

Helaas geen openbare vergadering

Ondanks herhaaldelijk verzoek van D66 om deze vergadering openbaar te houden, besloot een meerderheid dat hij achter gesloten deuren moest plaatsvinden.

D66 wilde een openbare vergadering, omdat onze inwoners recht hebben te weten wat er is gebeurd en wat de oorzaak is van de bestuurscrisis in Waalre.

Te uiteenlopende visies over belangrijke zaken binnen coalitie

Tijdens deze vergadering is duidelijk geworden dat de politieke crisis al is ontstaan tijdens de start van de coalitie. De vijf coalitiepartijen blijken het fundamenteel oneens te zijn over hoe je bestuurt en over hoe je al dan niet samenwerkt. Ook over de uitvoering van het door hun gesloten ‘Akkoord van Waalre’ denkt men te verschillend.

De wethouders hebben die avond uitgelegd dat de basis om goed te kunnen werken er niet is door de uiteenlopende meningen over belangrijke zaken en dat iedereen bereid moet zijn eigen belang niet voorop te zetten.

Wel verwijten, geen voorstellen voor verbetering

De coalitiepartijen verweten elkaar die avond gebrek aan vertrouwen en ‘blokvorming’ tussen AWB, ZW14 en GL aan de ene kant en CDA en VVD aan de andere kant.

Ze beperkten zich vooral tot het uiten van de verschillende meningen, ervaringen en verwijten. D66 vindt het jammer dat er tijdens de vergadering niet dieper is ingegaan op de oorzaak en gevolgen van de crisis. En helaas is er ook niet besproken hoe men de situatie kan verbeteren.

De coalitie wil toch blijven zitten

De 5 coalitiepartijen lieten echter wél weten een doorstart als eerste serieuze optie te zien. Wegens deze onverwachte wending besloten wij niet meer actief aan de vergadering deel te nemen. We aanschouwden het gesprek waarin de coalitiepartijen de kernen van de problemen links lieten liggen.

Te groot risico voor Waalre

Een verbroken relatie die bij het prille begin al scheurtjes vertoonde omdat een belangrijke basis altijd al ontbrak, heeft vrijwel geen kans van slagen.

Wat ons betreft een enorm risico dat dus niet genomen kan worden, want Waalre heeft een sterk en stabiel bestuur nodig.

Wij hopen dat alle betrokken partijen de durf hebben keuzes te maken in het belang van onze inwoners!

De fractie D66 Waalre