Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 februari 2019

Eerste stap gezet om inwoners die hulp nodig hebben goed te informeren!

 

5 februari 2019 is onze motie over nuggers aangenomen door de gemeenteraad. Deze motie – een initiatief van D66 Waalre, ingediend met AWB – is een eerste stap op weg naar een gemeente die inwoners goed informeert over mogelijke ondersteuning.

Een gemeente die informatie deelt, geeft inwoners kracht

Inwoners goed informeren is belangrijk. Vooral voor mensen die ondersteuning nodig hebben van de gemeente. Mensen weten vaak zelf het beste welke hulp precies nodig is, om goed vooruit te kunnen. Als inwoners ook goed weten wat er wel en niet mogelijk is, kom je sneller tot een oplossing die goed bij iemand past. D66 is verheugd dat deze motie die hierover gaat, door een zeer ruime meerderheid in de gemeenteraad is aangenomen. Alleen de VVD stemde tegen.

Waar gaat de motie precies over?

Deze motie gaat over mensen zonder recht op een uitkering, die graag aan de slag willen. Vaak weten zij niet dat je recht kan hebben op hulp van de gemeente, als het zelf niet lukt werk te vinden.

Het kan bijvoorbeeld gaan om een moeder die lang niet gewerkt heeft, omdat ze altijd voor haar kinderen zorgde. Als zij samenwoont met een partner die voldoende inkomen heeft, krijgt ze geen uitkering. Ze kan echter wél recht hebben op ondersteuning naar werk. Maar het kan ook gaan om werkzoekende jongeren die bij werkende ouders wonen. Of om iemand die een erfenis heeft gekregen, die niet hoeft te werken maar het wel wil. Dit zijn allemaal niet-uitkeringsgerechtigden, ook wel ‘nuggers’ genoemd.

Alleen VVD stemde tegen

VVD Waalre was de enige partij die tegen de motie stemde. De fractievoorzitter maakte zich zorgen over de kosten die het meebrengt als werkzoekende nuggers goed geïnformeerd worden door de gemeente. Als mensen weten dat ze recht hebben op hulp, heb je immers meer kans dat ze hierom gaan vragen. Maar als je verder kijkt, kun je juist verwachten dat deze hulp – net als veel andere ondersteuningen – kosten bespaart.

Ondersteuning, een goede investering voor inwoners én gemeente

Vaak informeren gemeenten liever niet over bepaalde soorten ondersteuning waar inwoners recht op hebben, wegens de kosten. Dit geldt ook voor ondersteuning aan werkzoekende nuggers. Als een gemeente iemand met een uitkering aan werk helpt, hoeft die uitkering niet meer betaald te worden. Dat levert dus vrij snel geld op. Maar als je wat verder kijkt, is deze hulp voor nuggers juist ook een goede investering voor de gemeente zelf.

Kostenbesparing voor gemeente door preventie

Ten eerste heeft deze hulp veel kans van slagen. De ondersteuning wordt namelijk niet niet opgelegd als maatregel, zoals vaak wel het geval is bij mensen met een uitkering. Er is dus een persoonlijke vraag naar, waardoor er meer kans van slagen is.

Bovendien is het een preventieve ondersteuning. Denk aan het voorkomen van zorgkosten op termijn. Want iemands gezondheid kan achteruit gaan, als hij of zij altijd langs de kant blijft staan.

En bedenk ook dat iemand later wél aanspraak op een uitkering kan maken. Bijvoorbeeld als die werkzoekende moeder gaat scheiden, als de jongere op zichzelf gaat wonen of als die erfenis ‘opgegeten’ is.

Daarbij kost deze ondersteuning de gemeente überhaupt weinig per jaar. Het gaat namelijk om een zeer kleine doelgroep: mensen die geen uitkering hebben, die toch op zoek zijn naar werk én er bovendien zelf niet in slagen werk te vinden. Kortom: het kost weinig voor de gemeente en het levert veel op voor een aantal inwoners én voor Waalre.

Mist u (duidelijke) informatie over hulp van de gemeente Waalre?

Binnenkort staat ondersteuning aan inwoners op de agenda van de gemeente. Dan komen er veel soorten hulp voor inwoners aan bod. Er wordt daarbij ook gekeken hoe de gemeente inwoners erover gaat informeren.

Kunt u bepaalde informatie over hulp niet (goed) vinden op de website? Of denkt u dat u – in contact met de gemeente – beter geinformeerd kunt worden over bepaalde hulp? Laat het ons weten en mail naar saskia.harks@d66waalre.nl. Wij kunnen dit dan aankaarten bij het college van Waalre.