Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 23 november 2018

Petitie inwoners: coalitie steekt de kop in het zand

Geen aandacht voor de petitie
Het had de raad gesierd als afgelopen dinsdag aandacht was gegeven aan de inhoud van de petitie van onze inwoners. Het gebrek aan serieuze aandacht voor deze petitie was júist de reden dat D66 een interpellatiedebat aanvroeg. Maar het mocht niet baten.

Wederzijds vertrouwen tussen inwoners en bestuur
In het Waalres akkoord staat dat we als bestuur de missie hebben open te staan voor onze inwoners en dat wederzijds vertrouwen tussen bestuur en inwoners van groot belang is voor Waalre.

Afstand nemen van de pijn
De petitie gaat over hoogfrequente afvalinzameling, een gevoelig onderwerp voor veel partijen in Waalre, maar juist daarom is het belangrijk even afstand te nemen van die pijn en je best te doen om te kijken waar het hier werkelijk om draait.

Openheid naar onze inwoners
Het gaat hier niet alleen over het luisteren naar onze inwoners, maar ook over de flexibiliteit van de gemeenteraad. Het overgrote deel van de raad vindt kennelijk de afspraken en ambities in het
akkoord – als het hier om gaat – niet van belang.

Hakken in het zand? Allah. Maar dan ook nog je kop erin steken?

Geen legitieme reden voor negeren petitie
Welk belang heb je erbij om de petitie naast je neer te leggen? Steeds werd als argument juist wél verwezen naar het Waalres akkoord. Ook door de wethouder. ‘Het staat in het akkoord, dus we moesten wel stoppen.’
Als er nieuwe gegevens of inzichten komen, kunnen we daar toch iets mee doen als dit verbetering biedt voor inwoners? Zeker als het geen extra kosten meebrengt. Maar staat wat deze inwoners
vragen überhaupt het Waalres akkoord in de weg?

Wat wordt gevraagd in de petitie?
Er staat nergens in het akkoord dat de duurzame afvalinzameling in de Voldijn-oost geen doorgang mag vinden totdat er een nieuwe wijze van afvalinzameling wordt uitgevoerd … en dat is precíes waar de inwoners van de proefwijk om vragen!
Ja, ze begrijpen dat het een politiek verhaal is, dat er opnieuw onderzocht gaat worden en dat de afvalinzameling kan veranderen, maar ze willen simpelweg niet terug in de tijd, naar wat ze hiervoor hadden.

Gebrek aan flexibiliteit en transparantie
Wat we nu zien gebeuren, bevestigt onze zorgen over het slecht luisterende oor van de raad, over het stugge denken en over de gesloten werkwijze – waarbij we ons afvragen in hoeverre een wethouder nog onafhankelijk kan opereren.

Negatieve trend, tegen het akkoord in
Wij maken ons al langer zorgen om deze negatieve trend van geslotenheid en gebrek aan flexibiliteit. Een trend die tegen het akkoord in gaat. Daarom én omdat er zoveel pijn ligt rondom het onderwerp ‘afvalinzameling’ hebben wij een motie ingediend tijdens de algemene beschouwingen van 6 november. Hiermee verzochten wij het college om alle inwoners over de definitieve wijze van afvalinzameling te laten beslissen – na een keuze van de raad van enkele varianten uit meerder varianten.

Vertrouwen inwoners geschaad
Nu zullen we keihard aan de weg moeten werken om als bestuur het vertrouwen van de inwoners terug te winnen. In een artikel van het ED heeft een indiener van de petitie dit goed duidelijk gemaakt: “Hoe vaak komt in Waalre een georganiseerde vorm van burgerparticipatie als die van ons voor? Hoe vaak wordt er door inwoners van het dorp een dergelijk uitgebreid onderzoek uigevoerd? Ik vind het schandalig hoe met ons en met onze petitie is omgegaan. Willens en wetens zijn ze ons ‘vergeten’.”