Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 21 oktober 2018

Rookvrije toegang tot “het Huis van Waalre” hard nodig.

Rookvrije toegang tot het Huis van Waalre hard nodig.

Sinds een aantal maanden is er een rokersplein ingericht pal voor de ingang van het gemeentehuis/Huis van Waalre. Dit rokersplein is zo gesitueerd dat bezoekers aan het Huis van Waalre alleen naar binnen kunnen door langs en tussen rokende mensen te lopen. Dit vinden wij niet meer van deze tijd. Zeker niet als je beseft dat onder de bezoekers ook kinderen, ouderen en inwoners met chronische aandoeningen zijn. D66 heeft het college gevraagd om dit rokersplein direct te sluiten en het roken op het terrein van het gemeentehuis/Huis van Waalre te verbieden.

D66 heeft het college ook gevraagd wat haar beleid is ten aanzien van het roken en het terugdringen daarvan. Opvallend is namelijk ook dat in coalitieakkoord noch in het college programma hier iets over staat opgenomen. De  regering voert momenteel een duidelijk beleid om het roken terug te dringen, met name daar waar kinderen, ouderen en chronisch zieken komen. 

Volgens D66 is het nodig om het beleid om het roken terug te dringen een extra impuls te geven. Dat kan door alvast het rokersplein voor de ingang van het gemeentehuis per direct te sluiten.

Vragen die door D66 Waalre zijn gesteld:

——————————————–
Aan het college van B&W van Waalre
Tav J. Brenninkmeijer, burgemeester

Betreft Rookbeleid Huis van Waalre

Sinds de opening van het Huis van Waalre is er een rookplein ingericht dat direct ligt aan c.q. voor de ingang van het Huis van Waalre/gemeentehuis. Dit rookplein is zo ingericht en gesitueerd dat je uitsluitend het gebouw kan betreden door langs en tussen rokende mensen te lopen. Doordat er soms vele mensen staan te roken pal voor de ingang, is het met regelmaat niet mogelijk het pand te betreden zonder schadelijke rook in te ademen. Onder deze bezoekers zijn ook kinderen, ouderen en mensen met chronische ziekten, waaronder luchtweg aandoeningen.

Om deze reden hebben wij een aantal vragen aan u:

 1. Wat is de houding en opvatting van het college tav roken?
 2. Bent met ons van mening dat het gemeentehuis/Huis van Waalre een publieke voorziening is?
 3. Bent u met ons van mening dat iedere burger ongehinderd deze voorziening moet kunnen betreden. Ongedacht zijn of haar persoonlijke situatie en/of beperking?
 4. Vindt u het wenselijk c.q. acceptabel dat bezoekers aan het HvW ongevraagd worden blootgesteld aan overlast door rokers?
 5. Zo ja, kunt u dat uitleggen?
 6. Zo nee, waarom dwingt u bezoekers dan zich hieraan bloot te moeten stellen. Immers, ze hebben geen keuze.
 7. Onderschrijft u het beleid van de Nederlandse regering om het roken terug te dringen en naar een rookvrije generatie te gaan?
 8. Bent u van mening dat gemeenten in Nederland – waaronder Waalre – een verantwoordelijkheid hebben bij het terugdringen van het roken.
 9. Zo nee, kunt u uw standpunt nader uitleggen?
 10. Zo ja, wat zijn dan uw inspanningen om dit terug te dringen?
 11. Bent u bereid dit rookplein per direct te sluiten en het roken op het terrein van het gemeentehuis/Huis van Waalre ter verbieden?
 12. Zo nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording maar vooral ook uw actief handelen in deze met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

De fractie D66 Waalre