Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 april 2018

Welke weg leidt naar een kwalitatief goed bestuur (Opinie)

Welke weg leidt naar een kwalitatief goed bestuur

Na de verkiezingen van 21 maart is de lokale partij AWB is de grootste geworden in Waalre. Het is gebruik dat zij de gesprekken mogen leiden om te komen tot een nieuwe coalitie en college. Geen makkelijke klus in een versplinterde gemeenteraad (17 zetels, verdeeld over 7 partijen) met een aantal moeilijke onderwerpen op de agenda.

Een week na de verkiezingen zijn wij uitgenodigd om te komen praten. Er had toen al  een voor-formatie plaatsgevonden. De partijen AWB, GroenLinks en ZW14 besloten met elkaar samen te gaan. Echter met 8 zetels is er geen meerderheid, dus werden de andere partijen uitgenodigd om eventueel aan te sluiten. Zo voerden wij ons eerste gesprek niet met de informateur maar met drie partijen.

Het gesprek verliep in een goede sfeer. Dit werd bevestigd door alle partijen.

Wij hebben in dit gesprek aangegeven voorstander te zijn van een verkenner. Waarom?

  • De raad van Waalre is erg versplinterd. Je hebt dus minstens drie of meer partijen nodig om een coalitie te vormen.
  • Een verkenner of informateur kan objectief en met wat meer afstand kijken naar de verschillen tussen partijen, maar ook naar de overeenkomsten;
  • Een verkenner kan een stuk transparantie brengen door te rapporteren over de gesprekken en de uitkomsten daarvan;
  • Een verkenner kan ook kijken naar alternatieven zoals een raadsakkoord, waar wij erg voorstander van zouden zijn.

Helaas hebben wij toen in de krant moeten vernemen dat wij niet meer mee mochten praten.

Gisteren ontvingen wij het bericht van AWB dat zowel de VVD en het CDA zullen aansluiten bij de coalitie. Zij zullen verder gaan praten over de inhoud en wethouders leveren, waarvoor al namen zijn ingevuld. Wel mogen we eventueel aansluiten voor een raadsbreed akkoord.

De basis voor een raadsbreed akkoord is overeenstemming met alle partijen dat je raadsbreed wilt werken. Doordat wij al vroeg in het proces niet meer uitgenodigd werden en de PvdA ‘te laat’ zou zijn voor de gesprekken, is in onze ogen niet geprobeerd om iedereen te betrekken bij het tot stand komen van een akkoord. Wij werden niet geïnformeerd over gesprekken, de aard van de gesprekken en de uitkomsten. Het proces is in onze ogen dan ook niet-transparant, onzorgvuldig en vooral niet-collegiaal verlopen.

Wij vinden het in dit stadium nog niet te laat een verkenner aan te stellen. Als de intentie daadwerkelijk leeft om tot een raadsbrede oplossing te komen, dan kan dat door middel van een verkenner. Maar dan moeten alle partijen wel eerlijk en gelijk behandeld worden. Dit is nu niet het geval aangezien er al een coalitie is gevormd. Wij maken ons ernstig zorgen over het democratische gehalte van de gemeente, waar een dusdanige blokvorming zoals deze nu is ontstaan, onwenselijk wordt geacht.

Daarom onze oproep aan alle partijen inclusief de burgemeester: stel eerst een verkenner aan en laten we komen tot een daadwerkelijk raadsbreed akkoord.

D66 Waalre

Kees de Zeeuw, Floris Schoots, Saskia Harks, Ineke Bastiaans, Michiel Roeloefs