Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 april 2018

Motie: Aanstellen verkenner

Fractie D66 Waalre Huis van Waalre

Op dinsdag 10 april heeft D66 Waalre een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend samen met PVDA Waalre. D66 staat voor een kwalitatief goed bestuur en maakt zich ernstig zorgen over het democratische gehalte van de gemeente. Een dusdanige blokvorming zoals deze nu is ontstaan, met vooraf afgesproken wethouders en het niet horen van alle partijen danwel uit het proces zetten van partijen om onduidelijke redenen wordt zeer onwenselijk geacht. 

Deze blokvorming zonder inspraak van anderen is mogelijk al zichtbaar in het resultaat van de stemming. De motie heeft het zoals door ons verwacht helaas niet gehaald.

——–

Motie aanstellen verkenner.

De raad van de gemeente Waalre, in vergadering bijeen op 10 april 2018.

Overwegende dat:

 • De raad van Waalre versplinterd is.
 • Minstens drie of meer partijen nodig zijn om een coalitie te vormen.
 • D66 voorstander is van een raadsbreed akkoord.
 • De huidige coalitievorming aangeeft voorstander te zijn van een raadsbreed akkoord.
 • Niet blokvorming tussen partijen maar inhoud de basis is voor een raadsbreed akkoord.
 • Niet alle partijen reeds goed zijn gehoord, danwel uit het proces zijn gezet om onduidelijke redenen.
 • Alle partijen eerlijk en gelijk behandeld moeten worden in een formatieproces.
 • Een verkenner of informateur objectief en met afstand kan kijken naar de verschillen tussen partijen, maar ook naar de overeenkomsten.
 • Een verkenner transparantie brengt door te rapporteren over de gesprekken en de uitkomsten daarvan.
 • Een verkenner kijkt naar alternatieven zoals een raadsakkoord waarin alle partijen worden betrokken.
 • Besturen van een gemeente is niet eenvoudig, kwaliteit van het bestuur is belangrijk voor een krachtig Waalre.
 • Alle partijen het belang van een assessment hebben onderkend.

Is van mening dat:
Waalre in navolging van de periode 2014-2018 weer een krachtig bestuur verdiend. Met een krachtig bestuur bereikt Waalre meer voor haar inwoners, zowel op lokaal als regionaal niveau.

Verzoek de raad:

 1. Akkoord te gaan met het instellen van een verkenner.
 2. Bij aanstelling wethouders een onderzoek naar persoonlijke kwaliteiten in te stellen en mee te nemen in het besluit aanstelling wethouders.
 3. Bij aanstelling wethouders een team-assessment uit te voeren en mee te nemen in besluit aanstelling wethouders.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekend door de fractie,

D66 Waalre