Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 maart 2018

Reactie op brief GL aan D66 Waalre

Kees de Zeeuw D66 Waalre

Beste heer Pare,

Wat ongelooflijk van u om niet met open vizier ons tegemoet te treden, maar achter onze rug een brief te plaatsen in de Schakel. Zodanig dat een weerwoord van ons niet mogelijk is. Het is te hopen dat de Schakel deze brief niet plaatst en beseft dat hoor en wederhoor essentieel is.

D66 heeft in de persoon van de heer Schoots in een openbaar debat aan de lijsttrekker van Groen Links gevraagd naar de reden van een retweet die zij heeft geplaatst in haar eigen tijdlijn. Een retweet idd van de PVV met zeer discriminerende tekst. Een tekst waarin allochtonen als groep worden weggezet.

Deze aanpak is ook zoals het hoort in de politiek: in een openbaar debat elkaar aanspreken en ter verantwoording roepen.

Daarbij heeft de heer Schoots aangegeven dat D66 moeite heeft om samen te werken met een partij en/of politici die zich discriminerend uiten. U kent dat standpunt van D66, dat kan voor u geen verassing zijn.

Wij hebben dat Twitter-bericht niet geplaatst op de tijdlijn van mevrouw Beuger. Dus u kunt ons daar niets over verwijten.

Tijdens dat debat ontkende mevrouw Beuger. Toen vervolgens deze tweet werd getoond, bleek zij het niet meer te weten om later met het verhaal te komen dat dit of per ongeluk of onbewust moet zijn gebeurd. Dat laten we dan voor haar rekening.

Wat wij ook constateren is dat mevrouw Beuger in het Eindhovens Dagblad aangeeft geen noodzaak te zien om afstand te nemen van deze (re)tweet. Ook dat is haar eigen verantwoordelijkheid.

Dus wat is uw punt?
·  Dat wij in een openbaar debat een politica aanspreken op uitingen op haar eigen tijdlijn?
·  Dat D66 aangeeft dat wij moeite hebben om samen te werken met een politicus/partij die openlijke discriminerende teksten verspreidt?
·  Dat mevrouw Beuger tot op heden weigert afstand te nemen van de inhoud van deze tweet?

Wat is ons punt: Wij hebben nog niet zo lang geleden dit twitter-bericht toegestuurd gekregen van een zeer bezorgde en ook erg geschrokken en ontdane inwoner. Er is intern binnen de fractie overleg geweest en wij hebben gesteld dat het aan de orde stellen in een openbaar politiek debat de juiste weg is. Dat is het meest transparant. Als politicus moet je daar tegen kunnen.

Nogmaals, het is niet ONZE tijdlijn waar het staat.

U noemt het een voorbereide aanval. Wij noemen het een zuivere aanpak door het publiekelijk te vragen en niet achter ruggen om iets naar de krant te sturen. U doet dat overigens wel, stel ik vast.

In een verklaring heeft D66 ook gevraagd om verwijdering van de tweet en het afstand nemen van de inhoud. Dan was voor ons de kous af.

Dat u nu vervolgens met allerlei dreigementen komt die én niet terzake doende zijn én ook nog eens onwaar, tekent alleen maar het bedenkelijke niveau dat GroenLinks in Waalre begint te hebben. Het heeft ons overigens ook best verbaasd dat GroenLinks er zelf geen moeite mee heeft dat zoiets op de tijdlijn van notabene een lijsttrekker staat en dat deze er dus ook geen afstand van hoeft te nemen.

U vraagt de strijd te staken door zelf een soort guerrilla oorlog te beginnen. Ik zou zeggen, stop met het sturen en publiceren van dergelijke onzin brieven, neem afstand van de inhoud van de tweet en verwijder deze van de tijdlijn.

Met vriendelijke groet

Kees de Zeeuw