Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 26 februari 2010

D66 voorstel voor een Raadsenquête naar het Klooster aangenomen

Er komt een raadsenquête naar de gang van zaken rond het Waalrese gemeenschapshuis Het Klooster. De gemeenteraad heeft hierover donderdag met negen stemmen voor en vijf tegen een door D66 ingediende motie aangenomen. D66 had het voorstel ingediend vanwege de al jarenlang voortslepende problemen rondom het gemeenschapshuis. De stichting die het Klooster beheert dreigt failliet te gaan, waardoor voor de gemeente Waalre een financiële strop dreigt van minimaal 2 miljoen euro. Met de enquête wil de raad reconstrueren hoe de huidige slechte financiële situatie van Het Klooster heeft kunnen ontstaan. Naar de mening van D66 is het noodzakelijk dat de onderste steen boven komt.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

De problemen met het Klooster zijn niet van vandaag of morgen. Al vanaf het moment dat de verbouwing gereed kwam, waren er problemen. D66 is van begin af aan tegen de hele financiële constructie geweest voor de verbouwing en verkoop (voor nul euro) van het Klooster, omdat deze niet klopte en niet deugde. Maar met name PvdA en VVD hebben dit er destijds door gedrukt. Een onderzoek in 2005 – mede ook op initiatief van D66 – wees uit dat de hele besluitvorming rondom de verbouwing en verkoop van het Klooster zeer onzorgvuldig en ondoordacht is geweest. Er bleken grote fouten te zijn gemaakt, subsidieregelingen verkeerd toegepast en men rekende zich rijk aan belastingteruggaven.

Al begin 2006 gaf het bestuur van het Klooster aan dat ze in de financiële problemen zat. Maar het huidige college is nu al vier jaar ‘in overleg’ en er is nog niets bereikt. In de tussentijd wordt wel het geld dat is bestemd voor de verbouwingen en het groot onderhoud, nu besteed aan de financiële tekorten. De verwachting is dat Het Klooster binnen twee jaar failliet is. Op dat moment draait de gemeente op voor de hypotheekschuld, het onderhoud en het beheer. Bij elkaar minimaal 2 miljoen euro, maar mogelijk nog meer.

Er is al jaren een patstelling tussen het college van B en W en stichting Wilgefortis, die eigenaar is van het gebouw. Het college wil dat Wilgefortis haar eigendom en daarmee ook de hoge kosten voor onderhoud overdraagt aan de gemeente. Wilgefortis stemt daar niet mee in, omdat ze van de gemeente minder eigen vermogen mag behouden dan ze hebben wil. Het is publiek geheim dat de wethouder Cultuur Hazelaar en de voorzitter van Het Klooster elkaar niet kunnen luchten of zien. Maar in plaats van een ‘change the horses’ hobbelt dit college gewoon door. Met alle risico’s voor de gemeente.

Een raadsenquête is één van de zwaarste middelen die een gemeenteraad kan inzetten. Het instrument is te vergelijken met een parlementaire enquête, al is die natuurlijk landelijk en de raadsenquête lokaal. Het is de bedoeling dat personen die de afgelopen jaren op verschillende manieren betrokken waren bij Het Klooster onder ede worden gehoord. Met de enquête wil de raad reconstrueren hoe de huidige slechte financiële situatie van Het Klooster heeft kunnen ontstaan.